Skip to content

Moduły

Moduły
 • Gromadzenie informacji na temat budynku takich jak: Nazwa, Adres, Numer Budynku, Kod pocztowy, Miejscowość, Województwo, Region, Numer działki, Typ, Data zdania obiektu, Numer księgi wieczystej, Powierzchnia: całkowita, wspólna, dachu, fasady, działki, zabudowy oraz kubatura
 • Dodawanie i modyfikacja poziomów / kondygnacji danego Budynku
 • Dodawanie i modyfikacja pomieszczeń do poziomów / kondygnacji danego Budynku
 • Dodawanie urządzenia / wyposażenia (odniesienie do modułu Urządzenia / Systemy)
 • Sumaryczny podgląd powierzchni, z rozdzieleniem na rodzaj (biurowe, socjalne, magazynowe, techniczne, część wspólna oraz inne)
 • Sumaryczne dane dotyczące urządzeń dla każdego z pomieszczeń
Moduły
Moduły
 • Zgłoszenia ilościowo,
 • Zgłoszenia wg. trybu,
 • Liczba zgłoszeń wg. budynków
 • Liczba usterek gwarancyjnych zgłoszone / naprawione
 • Liczba zgłoszeń per firma serwisowa, per serwisant
 • Możliwość dowolnej konfiguracji wyglądu oraz wizualizowanych danych
Moduły
Moduły
 • Wyświetla rzut architektoniczny budynku
 • Panel z boku umożliwia zmianę piętra lub budynku
 • Rzut jest interaktywny, po najechaniu podświetla dane pomieszczenie, a po kliknięciu pokazuje wszystkie znajdujące się w nim urządzenia, a po kliknięciu w dane urządzenie wyświetla informacje szczegółowe historie napraw i serwisów oraz umożliwia dodanie plików do urządzenia
Moduły
Moduły
 • Możliwość wyświetlania kalendarza dziennego / tygodniowego / miesięcznego,
 • Wyświetlanie awizacji, zadań oraz inspekcji serwisowych, zgodnie z zadeklarowaną wcześniej rolą (uprawnienia)
 • Możliwość personalizacji wyświetlanych danych dla konkretnego użytkownika
 • Aktualizacja zadań dziennych, na podstawie zadeklarowanych „Inspekcji Serwisowych”, „Harmonogramów przeglądów okresowych”
 • Możliwość dodania zadań prywatnych, dostępnych tylko dla danego użytkownika
 • Podgląd szczegółowy zaplanowanego zadania
Moduły
Moduły
 • Dodawanie zgłoszenia z podziałem na usterkę techniczną, awarię, pracę dodatkową,
 • Możliwość powiązania zgłoszenia z pomieszczeniem / urządzeniem/Najemcą ,
 • Kontrola i akceptacja kosztów realizacji zgłoszeń
 • Wyświetlanie zgłoszeń dodanych przez innych Użytkowników,
 • Przekierowywanie zgłoszeń do Serwisantów, Gwarantów, firm zewnętrznych.
 • Kontrola i wizualizacja statusu zgłoszenia
 • Możliwość wyświetlenia zgłoszeń na gwaranci
Moduły
Moduły
 • Wyświetlanie awizacji, zgodnie z procedurą zgłoszenia (patrz Helpdesk -> obsługa zgłoszenia)
 • Dodawanie awizacji od etapu 3 obsługi zgłoszenia (patrz Helpdesk -> obsługa zgłoszenia -> „nowe zgłoszenie”)
Moduły
Moduły
 • Wyświetlanie Usterek gwarancyjnych,
 • Dodawanie oraz modyfikowanie usterek gwarancyjnych,
 • Dostęp do listy Usterek Gwarancyjnych dedykowanym Gwarantom i firmą zewnętrznym
Moduły
Moduły
 • Dodawanie nowego zgłoszenia – Tytuł, którego dnia dotyczy, treść,
 • Wyświetlanie już dodanych ogłoszeń,
 • Wysyłanie ogłoszeń do utworzonych grup, wraz z powiadomieniem na aplikacje mobilne
Moduły
Moduły
 • Dodawanie / Modyfikowanie liczników znajdujących się na obiekcie, gromadzone dane to: Producent, Rodzaj licznika, Identyfikator, Model, Symbol, Nr seryjny, Numer QR,
 • Możliwość gromadzenia danych na temat zużycia energii na podstawie licznika przypisanego do danego Najemcy,
 • Kontrola zużycia mediów
 • Możliwość dodawania wartości ostatniego odczytu,
 • Przechowywanie danych na temat Daty ważności legalizacji,
Moduły
Moduły
 • Wyświetlanie dodanych Urządzeń / Systemów,
 • Dodawanie urządzenia uzupełnionego o informacje takie jak Branża, Nazwa, Producent, Model, Symbol, Nr. Seryjny, Poziom – Pomieszczenie, Opis dodatkowy urządzenia, Materiały eksploatacyjne, Data zakupu, Gwarancja do, Ilość, Kod kreskowy, kod QR, Opis lokalizacji urządzenia
 • Modyfikacja urządzenia oraz nadawanie kodów QR,
 • Możliwość przypisania urządzenia do urządzenia nadrzędnego
 • Możliwość dodawania plików (.pdf, .jpeg itd.) do danego urządzenia
 • Wyświetlenie historii napraw , serwisów, przeglądów danego urządzenia
Moduły
Moduły
 • Wyświetla środki trwałe
 • Dodawanie do środka trwałego informacje takie jak budynek, producent, model, numer seryjny, nazwa, historia napraw i serwisów
 • Możliwość przypisania środka trwałego do osoby odpowiedzialnej
 • Oznaczanie kodami QR środków trwałych ,
 • Zarządzanie środkami trwałymi takie jak: przenoszenie, zamiana lokalizacji,
 • Możliwość eksportu bazy danych do zewnętrznego programu księgowego
 • Inwentaryzacja za pomocą aplikacji mobilnej lub protokołów wdrożeniowych
Moduły
Moduły
 • Umożliwia inwentaryzacje środków trwałych za pomocą kodów QR
 • Możliwość stworzenia bazy danych wszystkich środków trwałych znajdujących się na budynku
 • Posiada funkcje lokalizacji oraz najmu środka trwałego
 • Inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą autorskiej aplikacji mobilnej dostępnej w Sklepie Play i AppStore
Moduły
Moduły
 • Wprowadzanie procedur serwisowych wykonywanych w ramach inspekcji lub eksploatacji infrastruktury technicznej
 • Dodawanie procedury – Branża, Numer, Wersja, Tytuł, Opis
 • Wyświetlanie już dodanych procedur
 • Drukowanie protokołów z listą czynności do wykonania w ramach realizacji danej procedury serwisowej
Moduły
Moduły
 • Tworzenie inspekcji serwisowych zgodnie z algorytmem Gdzie , Co,  Jak (Pomieszczenie, Urządzenie, Procedura serwisowa)  
 • Przypisywanie kodu QR do danej Inspekcji Serwisowej
 • Możliwość dodania Inspekcji Serwisowej „Ogólnodostępnej”
 • Określenie interwału czasowego dla każdej inspekcji serwisowej wraz z powiadomieniem w kalendarzu
Moduły
Moduły
 • Tworzenie nowych przeglądów okresowych w interwale czasowym codziennie / tygodniowo / miesięcznie / kwartalnie / półrocznie / rocznie
 • Konfigurowanie czynności jakie należy podjąć, aby poprawnie przeprowadzić przegląd
 • Generowanie powiadomień w HelpDesku o zbliżającym się terminie przeglądu
 • Generowanie powiadomień do zewnętrznych firm serwisowych o zbliżającym się terminie przeglądu
 • Generowanie i drukowanie protokołów z do przeglądu z zakresem czynności do wykonania.
Moduły
Moduły
 • Bieżąca kontrola stanu magazynowego materiałów eksploatacyjnych
 • Dodawanie dokumentów,
 • Dodawanie materiałów,
 • Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi pod konkretne zgłoszenia i inne.
Moduły
Moduły
 • Wyświetlanie pracowników, którzy zostali wskazani jako obsługa techniczna obiektu
 • Możliwość deklaracji, którzy z pracownicy będą dostępni określonego dnia, co będzie dawało efekt w momencie obsługi zgłoszenia (administrator dostaje komunikat, którzy z pracowników będzie mógł przejąć zgłoszenie
 • Możliwość przypisania w harmonogramie zadania do konkretnego pracownika lub grupy pracowników
 • Zarządzanie urlopem delegacją i nieobecnością pracownika
 • Możliwość monitorowania swoich urlopów przez pracowników
Moduły
Moduły
 • Dodawanie użytkownika – Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon, Hasło, Status
 • Nadawanie uprawnień (łączenie użytkowników i roli)
 • Usuwanie użytkownika
 • Zmiana hasła Użytkownika
Moduły
Moduły
 • Możliwość przypisania Najemcy do konkretnych pomieszczeń,
 • Możliwość weryfikacji opłacenia faktur,
 • Możliwość określenia należności za najem określonej powierzchni
 • Dostęp Najemcy do wysyłania zgłoszeń w module HelpDesk oraz bieżącej weryfikacji ich statusu.
Moduły
Moduły
 • Wyświetla dane związane z rozliczaniem danego najemcy
 • Podgląd na powierzchnie przypisaną do najemcy
 • Możliwość załączenia dokumentów
 • Gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej danego najemcy
Moduły
Moduły
 • Dodawanie i modyfikowanie firm serwisowych współpracujących  na obiekcie (w tym do Gwarantów, Serwisów Specjalistycznych)
 • Modyfikowanie ról i uprawnień dopasowanych do danej firmy serwisowej
 • Nadawanie uprawnień i ról
 • Wysyłanie powiadomień
Moduły
Moduły
 • Możliwość generowania kodów QR, gotowych do oznaczania urządzeń bądź pomieszczeń
Moduły
 • Możliwość raportowania danych zebranych w systemie
 • Liczba rodzajów zgłoszeń
 • Statusy zgłoszeń
 • Kto i jakie generował zgłoszenia
 • Jakie instalacje , urządzenia generowały problemy najczęściej
 • Czas reakcji na awarię, usterkę techniczną
 • Liczba zgłoszeń obsłużonych przez konkretnego serwisanta lub zgłaszającego
 • Generowanie dodatkowych raportów wg. życzenia Użytkownika
Moduły

Możliwość zamówienia naszych dodatkowych usług takich jak:

 • Pomiary wentylacji, instalacji elektrycznych i energetycznych, sieci, temperatury, wilgotności (w tym powietrza, murów, betonu, posadzki)
 • Badania termowizyjne,
 • Audyty, ekspertyzy i przeglądy techniczne,
 • Kompleksowa diagnostyka i serwis instalacji elektrycznych, energetycznych, systemów: telewizji dozorowej, kontroli dostępu, SSWIN, DSO,
 • Opracowywanie projektów wykonawczych
 • Dostarczenie nowych rozwiązań technologicznych (SSWiN, KD, CCTV, DSO, RCP itp.)