Skip to content

Moduły

Moduły
 • Gromadzenie informacji na temat budynku takich jak: Nazwa, Adres, Numer Budynku, Kod pocztowy, Miejscowość, Województwo, Region, Numer działki, Typ, Data zdania obiektu, Numer księgi wieczystej, Powierzchnia: całkowita, wspólna, dachu, fasady, działki, zabudowy oraz kubatura 
 • Dodawanie i modyfikacja poziomów / kondygnacji danego Budynku 
 • Dodawanie i modyfikacja pomieszczeń do poziomów / kondygnacji danego Budynku 
 • Dodawanie urządzenia / wyposażenia (odniesienie do modułu Urządzenia / Systemy) 
 • Sumaryczny podgląd powierzchni, z rozdzieleniem na rodzaj (biurowe, socjalne, magazynowe, techniczne, część wspólna oraz inne) 
 • Sumaryczne dane dotyczące urządzeń dla każdego z pomieszczeń 
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.00.08
Moduły
 • Zgłoszenia ilościowo
 • Zgłoszenia wg. trybu
 • Liczba zgłoszeń wg. budynku
 • Liczba usterek gwarancyjnych zgłoszone/naprawione
 • Liczba zgłoszeń per firma serwisowa, per-serwisant
 • Możliwość dowolnej konfiguracji wyglądu oraz wizualizowanych danych
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.01.54
Moduły
 • Wyświetlanie rzutów architektonicznych budynku
 • Rzut jest interaktywny po najechaniu podświetla dane pomieszczenie, a po kliknięciu pokazuje całą zawartość pomieszczenia Urządzenia, Środki trwałe, Wyposażenia
 • W panelu mamy możliwość bezpośredniej edycji wybranego pomieszczenia
 • Widok wyświetla również zgłoszenie zlokalizowane w danym pomieszczeniu
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.09.29
Moduły
 • Możliwość wyświetlana kalendarza miesięcznego/tygodniowego
 • Możliwość personalizacji wyświetlanych danych dla konkretnego użytkownika/ grupy użytkowników
 • Aktualizacja zadań dziennych, na podstawie zadeklarowanych inspekcji serwisowych oraz inspekcji sprzątania
 • Możliwość dodania zadań prywatnych, dostępnych tylko dla danego użytkownika 
 • Podgląd szczegółowy zaplanowanego zadania 
 • Możliwość dodania notatki dziennej do sprzątania
 • Monitorowanie statusu realizacji danych zadań
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.11.36
Moduły
 • Dodawanie zgłoszenia z podziałem na usterkę techniczną, awarię, pracę dodatkową, audyt, inne
 • Możliwość powiązania zgłoszenia z danym pomieszczeniem, urządzeniem, środkiem trwałym
 • Bezpośredni podgląd lokalizacji zgłoszenia na rzucie architektonicznym
 • Czat w zgłoszeniu, możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami
 • Załączanie plików PDF oraz zdjęć
 • Przekierowywanie zgłoszeń do Serwisantów, Gwarantów, firm zewnętrznych. 
 • Kontrola i akceptacja kosztów realizacji zgłoszeń 
 • Możliwość monitorowania realizacji danego zgłoszenia
 • Lista wizyt serwisowych przeprowadzonych na danym zgłoszeniu
 • Możliwość bezpośredniego generowania awizacji
 • Generowanie raportu za pomocą modułu analityka
 • Rozbudowane filtry personalizowane pod danego użytkownika
 • Powiadomienia SMS PUSH oraz email – w zależności od priorytetu zgłoszenia
 • Możliwość wprowadzenia oddzielnych widoku dla danego działu
 • Wprowadzanie zgłoszeń za pomocą aplikacji mobilnej
 • Możliwość oznaczenia danego zgłoszenia jako na gwarancji
 • Łączenie zduplikowanych zgłoszeń w jedno za pomocą opcji „Duplikat”
 • Możliwość połączenia modułu z magazynem serwisowym
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.02.31
Moduły

 • Wyświetlanie awizacji, zgodnie z procedurą zgłoszenia
 • Moduł pozwala na skoordynowanie terminów wizyt serwisowych
 • Automatyczna wysyłka personalizowanych powiadomień
 • Akceptacja terminu wizyty serwisowej przez osobę która otrzymała awizacje, lub przesłanie terminu alternatywnego
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.04.25
Moduły
 • Wyświetlanie usterek gwarancyjnych
 • Dodawanie oraz modyfikowanie usterek gwarancyjnych
 • Możliwość dodania dostępu do modułu dedykowanym gwarantom i firmom zewnętrznym
 • Możliwość filtrowania listy usterek gwarancyjnych
 • Możliwość tworzenia personalizowanych filtrów
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.03.59
Moduły
 • Dodawanie nowego zgłoszenia – Tytuł, którego dnia dotyczy, treść, 
 • Wyświetlanie już dodanych ogłoszeń, 
 • Wysyłanie ogłoszeń do utworzonych grup, wraz z powiadomieniem na aplikacje mobilne 
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.07.06
Moduły
 • Dodawanie / Modyfikowanie liczników znajdujących się na obiekcie, gromadzone dane to: Producent, Rodzaj licznika, Identyfikator, Model, Symbol, Nr seryjny, Numer QR, 
 • Możliwość gromadzenia danych na temat zużycia energii na podstawie licznika przypisanego do danego Najemcy, 
 • Kontrola zużycia mediów 
 • Możliwość dodawania wartości ostatniego odczytu, 
 • Możliwość załączania zdjęć do danego odczytu
 • Przechowywanie danych na temat Daty ważności legalizacji
 • Możliwość wprowadzania odczytów liczników za pomocą listy
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.06.50
Moduły
 • Wyświetlanie dodanych urządzeń/systemów
 • Dodawanie urządzenia uzupełnionego o informacje takie jak Dział, Branża, Podbranża, Typ, Nazwa, Producent, Model, Symbol, Nr. Seryjny, Poziom – Pomieszczenie, Opis dodatkowy urządzenia, Materiały eksploatacyjne, Data zakupu, Gwarancja do, Ilość, Kod kreskowy, kod QR, Opis lokalizacji urządzenia, firmy serwisujące
 • Modyfikacja urządzenia oraz nadawanie kodów QR, 
 • Możliwość przypisania urządzenia do urządzenia nadrzędnego 
 • Możliwość dodawania plików i instrukcji do danego urządzenia 
 • Wyświetlenie historii napraw , serwisów, przeglądów danego urządzenia 
 • Możliwość dodania parametrów danego urządzenia (ciśnienie, temperatura)
 • Panel filtrujący widok urządzeń
 • Możliwość podglądu historii edycji na danym urządzeniu
 • Inwentaryzacją urządzeń za pomocą aplikacji mobilnej lub protokołów wdrożeniowych
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.05.00
Moduły
 • Wyświetlanie środków trwałych
 • Dodawanie do środka trwałego informacje takie jak budynek, producent, model, numer seryjny, nazwa, historia napraw i serwisów 
 • Możliwość przypisania środka trwałego do osoby odpowiedzialnej 
 • Oznaczanie kodami QR środków trwałych 
 • Zarządzanie środkami trwałymi takie jak: przenoszenie, zamiana lokalizacji, 
 • Możliwość eksportu bazy danych do zewnętrznego programu księgowego 
 • Inwentaryzacja za pomocą aplikacji mobilnej lub protokołów wdrożeniowych 
 • Załączanie zdjęć i innych plików do danego środka trwałego
 • Możliwość generowania wirtualnego kodu QR
 • Podgląd historii napraw i serwisów
 • Możliwość oznaczenia danego środka trwałego jako ”do wypożyczenia”
 • Panel filtrów
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.07.58
Moduły
 • Umożliwia inwentaryzacje środków trwałych za pomocą kodów QR 
 • Możliwość stworzenia bazy danych wszystkich środków trwałych znajdujących się na budynku 
 • Posiada funkcje lokalizacji oraz najmu środka trwałego 
 • Inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą autorskiej aplikacji mobilnej dostępnej w Sklepie Play i AppStore
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.08.45
Moduły
 • Wprowadzanie procedur serwisowych wykonywanych w ramach inspekcji, eksploatacji infrastruktury technicznej lub sprzątania
 • Dodawanie procedury – Dział, Branża, Numer, Wersja, Tytuł, Opis 
 • Wyświetlanie już dodanych procedur 
 • Drukowanie protokołów z listą czynności do wykonania w ramach realizacji danej procedury serwisowej 
 • Możliwość ograniczenia widoku procedur tylko dla danej grupy osób
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.10.02
Moduły
 • Tworzenie inspekcji serwisowych zgodnie z algorytmem Jak, Gdzie , Co(Procedura serwisowa, Pomieszczenie, Urządzenie) 
 • Możliwość dodania Inspekcji Serwisowej ”Ogólnobudynkowej’’
 • Określenie interwału czasowego dla każdej inspekcji serwisowej wraz z powiadomieniem w kalendarzu 
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.10.29
Moduły
 • Tworzenie nowych przeglądów okresowych w interwale czasowym codziennie / tygodniowo / miesięcznie / kwartalnie / półrocznie / rocznie 
 • Konfigurowanie czynności jakie należy podjąć, aby poprawnie przeprowadzić przegląd 
 • Generowanie powiadomień w HelpDesku o zbliżającym się terminie przeglądu 
 • Generowanie powiadomień do zewnętrznych firm serwisowych o zbliżającym się terminie przeglądu 
 • Generowanie i drukowanie protokołów z do przeglądu z zakresem czynności do wykonania. 
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.12.09
Moduły
 • Bieżąca kontrola stanu magazynowego materiałów eksploatacyjnych
 • Dodawanie dokumentów,
 • Dodawanie materiałów,
 • Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi pod konkretne zgłoszenia i inne.
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.12.34
Moduły
 • Wyświetlanie pracowników, którzy zostali wskazani jako obsługa techniczna obiektu 
 • Możliwość deklaracji, którzy z pracownicy będą dostępni określonego dnia, co będzie dawało efekt w momencie obsługi zgłoszenia (administrator dostaje komunikat, którzy z pracowników będzie mógł przejąć zgłoszenie 
 • Możliwość przypisania w harmonogramie zadania do konkretnego pracownika lub grupy pracowników 
 • Zarządzanie urlopem delegacją i nieobecnością pracownika 
 • Możliwość monitorowania swoich urlopów przez pracowników
 • Możliwość filtrowania użytkowników per grupa użytkowników lub per firma zewnętrzna
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.12.56
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.13.53
 • Grafik wyświetla wszystkich pracowników w danym dniu wraz z godzinami pracy
 • Pełna historia edycji grafiku
 • Możliwość załączenia dodatkowych notatek
 • Wymóg akceptacji grafiku przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienie
 • Opcjonalne dodawanie asyst
 • Podział grafiku na firmy zewnętrzne
 • Możliwość kopiowania grafiku na następny miesiąc
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.14.06
Moduły
 • Dodawanie użytkownika – Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon, Hasło, Status 
 • Nadawanie uprawnień (łączenie użytkowników i roli) 
 • Usuwanie użytkownika 
 • Zmiana hasła Użytkownika 
 • Przypisywanie użytkownika do grup
 • Podgląd roli
 • Możliwość wyłączenia/włączenia powiadomień
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.14.50
Moduły

 • Możliwość przypisania najemcy do konkretnych pomieszczeń
 • Możliwość wprowadzania użytkowników najemcy
 • Dostęp Najemcy do wysyłania zgłoszeń w module HelpDesk oraz bieżącej weryfikacji ich statusu. 
 • Możliwość prowadzenia archiwum
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.15.17
Moduły
 • Wyświetla dane związane z rozliczaniem danego najemcy
 • Podgląd na powierzchnie przypisaną do najemcy
 • Możliwość załączenia dokumentów
 • Gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej danego najemcy
 • Możliwość generowania dodatkowych powiadomień
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.15.49
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.16.18
 • Dodawanie i modyfikowanie firm zewnętrznych współpracujących na obiekcie (w tym do Gwarantów, Serwisów Specjalistycznych) 
 • Modyfikowanie ról i uprawnień dopasowanych do danej firmy serwisowej 
 • Nadawanie uprawnień i ról 
 • Wysyłanie powiadomień 
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.16.37
Moduły
 • Możliwość raportowania danych zebranych w systemie
 • Liczba rodzajów zgłoszeń
 • Statusy zgłoszeń
 • Kto i jakie generował zgłoszenia
 • Jakie instalacje , urządzenia generowały problemy najczęściej
 • Czas reakcji na awarię, usterkę techniczną
 • Liczba zgłoszeń obsłużonych przez konkretnego serwisanta lub zgłaszającego
 • Generowanie dodatkowych raportów wg. życzenia Użytkownika
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.16.37
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.18.24
  • Moduł posiada 3 sposoby wypożyczenia

  – Szybkie wypożyczenie

  – Wypożyczenie za pomocą aplikacji mobilnej

  – Zapytanie o wypożyczenie od użytkownika

  • Pełna historia wszystkich wypożyczeni
  • Aplikacja posiada możliwość sparowania z skanerem kodów QR
  • Zaawansowane filtry i statusy
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.18.36
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.19.38
 • Przejrzysty panel rezerwacji
 • Dedykowany moduł na aplikacji mobilnej
 • Prosty sposób wynajmu Sali
 • Personalizowane powiadomienia sms push oraz email
 • Potwierdzenie rezerwacji za pomocą kodu QR przypisanego do pomieszczenia
 • Podział kalendarza na pomieszczenia
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 14.20.24
Zrzut ekranu 2023-05-31 o 16.13.26

Moduł narzędziowy BMS Integration Services z dostępem do Adaptacyjnego Systemu Aktywnego Odciążania Energetycznego, którego zadaniem jest: ciągłe i płynne sterownie instalacjami obiektu celem utrzymania zużywanej mocy w granicach określonych przez użytkownika w sposób jak najmniej zauważalny dla pracy obiektu z jednej strony i ograniczając moc zużywaną z drugiej strony

Zrzut ekranu 2023-05-31 o 16.13.05
Moduły

Możliwość zamówienia naszych dodatkowych usług takich jak:

 • Pomiary wentylacji, instalacji elektrycznych i energetycznych, sieci, temperatury, wilgotności (w tym powietrza, murów, betonu, posadzki)
 • Badania termowizyjne,
 • Audyty, ekspertyzy i przeglądy techniczne,
 • Kompleksowa diagnostyka i serwis instalacji elektrycznych, energetycznych, systemów: telewizji dozorowej, kontroli dostępu, SSWIN, DSO,
 • Opracowywanie projektów wykonawczych
 • Dostarczenie nowych rozwiązań technologicznych (SSWiN, KD, CCTV, DSO, RCP itp.)