Skip to content

System CAFM ASIZT (Autonomiczny System Inteligentnego Zarządzania Techniką) wraz z unikatową usługą KUWT (Kompleksowa Usługa Wsparcia Technicznego) jest nowoczesnym  narzędziem niezbędnym do zarządzania, eksploatacji i obsługi   technicznej każdej nieruchomości. System CAFM (ang. Computer-Aided Facility Management) ASIZT jest owocem wieloletnich doświadczeń grupy inżynierów oraz informatyków, dzięki któremu zarządzanie nieruchomościami stanie się prostsze, niż kiedykolwiek przedtem. System umożliwia planowanie, nadzór oraz sterowanie wszystkimi procesami obsługi, eksploatacji, serwisu, administracji i zarządzania nieruchomością w tym  modelowania działań prewencyjnych. Do jego zadań należy między innymi przekazywanie zgłoszeń, kontrole kosztów, harmonogramów przeglądów, komunikację między obsługą techniczną obiektu i najemcami, kontrolę podręcznego stanu magazynowego czy usprawnienie obrotu bieżącymi informacjami oraz dokumentami występującymi na obiekcie. Nasz system oferuje dodatkowe funkcjonalności, takie jak dodawanie zdjęć usterek, identyfikacja urządzeń czy zawartości pomieszczeń na podstawie kodu QR, czy aplikację mobilną z możliwością inwentaryzacji i zarządzania środkami trwałymi oraz wiele innych.  Celem nadrzędnym naszego systemu było stworzenie platformy/środowiska umożliwiającego integrację i komunikację ze wszystkimi Użytkownikami nieruchomości. Od Najemców, Służby Techniczne, Ochronę, Firmy Serwisowe, aż do Właściciela budynku. Nasz system może być zmodyfikowany w taki sposób, aby spełniał wymagania indywidualnego Użytkownika, dostosowując się do specyfiki jego środowiska pracy. Bliska współpraca z Użytkownikami systemu pozwala nam na dokonywanie zmian, które Państwo uznacie za niezbędne. System CAFM ASIZT został stworzony przez praktyków mających doświadczenie w Facility Management, którzy dodatkowo w ramach usługi KUWT wspierają Użytkownika w działaniach związanych z użytkowaniem systemu i eksploatacji infrastruktury technicznej. Począwszy od inwentaryzacji budynku, poprzez opracowanie koncepcji obsługi i konserwacji technicznej, skończywszy na stałym i bieżącym nadzorze nad pracą systemu.    Ponadto nasi Klienci mają dostęp do dodatkowych usług pomiarowo-technicznych oraz serwisowych potrzebnych podczas eksploatacji nieruchomości.  Wszystko to daje gwarancję, że produkt który Państwo otrzymują, będzie realizował wszelkie działania mające na celu usprawnienie, kontrolę i koordynację procesów zachodzących na każdej nieruchomości, i niepozostanie kolejną zainstalowaną, bezużyteczną aplikacją dostarczaną przez firmy informatyczne.

Szanowni Państwo,

W związku z ryzykiem kopiowania naszych rozwiązań zaimplementowanych w systemie CAFM ASIZT, po szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności zapraszamy do bezpośredniego kontaktu

i wiele innych