Skip to content

Dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zgodnie z polityką prywatności naszego serwisu internetowego. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newsletter).
 
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) może dotyczyć:

  • realizacji zobowiązań, 
  • dochodzenia roszczeń,
  • realizacji postanowień umów 
  • realizacji działań handlowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (newsletter) objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania w takiej samej formie w jakiej została udzielona. W przypadku pozyskania adresów e-mial,  z publicznych  baz danych  tj. panoramafirm.pl, biznesfinder.pl., w celu przesłania zapytania ofertowego, dane te są przechowywane przez okres 12 miesięcy. 
Empirias KT nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje danych osobowych do podmiotów trzecich.  Dane osobowe mogą  zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Administratorem danych osobowych jest Empirias Kancelarii Techniczna Sp. z o. o. z siedzibą w Ząbkach przy  ul. Jana Pawła II 22a  –   Kontakt: e-mail: biuro@empirias.com>